Eeen andere definitie van TOUDI

Archives
Drapeau flamand
Het republikeinse tijdschrift "Toudi" surft voortdurend van het "hier en nu" naar het "elders", om Wallonië in een renardistisch perspectief te deprovincialiseren.

 

Het tijdschrift word uitgegeven zonder enige steun (noch van de overheid noch van de privé sector), om te ontsnappen aan de kolonisatie van de maatschappij door het Systeem.

Toudi beroept zich op het Manifest voor de Waalse Cultuur en het Socialisme en brengt bijdragen van leken, atheïsten en gelovigen.
De bedoeling is een radicale invraagstelling op gang te brengen in het vooruitzicht van de afschaffing van de monarchie, van de Franstalige Gemeenschap van België en van unitaristische België.

Er wordt gestreefd naar een Europa der naties uitgaande van de postnationale identiteit, zoals deze werd verwoord door Jean-Marc Ferry, en naar een planetaire Francofonie ten gunste van de derde wereld.