WIJ BESTAAN! 100 BRUSSELAARS (v/m) VAN DIVERSE AFKOMST EN UIT ALLERLEI KRINGEN LANCEREN EEN OPROEP

AAN AL HUN MEDEBURGERS EN ALLE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKEN

 

Er zijn onderhandelingen op komst. Die zullen de verdere toekomst van België en dus ook van Brussel bepalen. Ze zullen zich afspelen tussen Vlaamse en Franstalige politieke partijen, en niet tussen vertegenwoordigers van de drie Gewesten van dit land.

Wij, inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, weigeren ons lot op deze wijze te laten bepalen.

Omdat het de hoogste tijd is duidelijk te maken dat de bevolking van Brussel niet zomaar kan worden herleid tot "Vlamingen" enerzijds en "Franstaligen" anderzijds.

Omdat het de hoogste tijd is om voorgoed het België waarin twee gemeenschappen tegenover elkaar staan, achter ons te laten en de drie Gewesten van ons land de kans te geven zich te ontplooien, elk met een eigen identiteit en met efficiënte instellingen.

Wij, inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn voor een groot gedeelte elders dan in België geboren. Wij spreken veelal meer dan één taal en in vele gezinnen wordt meer dan één taal gesproken. Naarmate Europa haar aanwezigheid versterkt, wordt Brussel steeds meer een internationale en complexe stad,een stadsgewest dat zich hoe langer hoe meer onderscheidt van Vlaanderen en Wallonië. Hoewel het een hele uitdaging is om met zo'n complexe situatie om te gaan, zou het absurd zijn om alles in een bicommunautair gareel te willen dwingen. Mits een goed bestuur is deze complexiteit een rijkdom waarop wij fier kunnen zijn en die een grotere dynamiek teweeg kan brengen in Brussel, in de naburige Gewesten en in heel Europa.

Daarom wensen wij, inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van onze stad een plek te maken waar mensen van de meest diverse oorsprong graag wonen, werken en zich verplaatsen, waar ze elkaar graag ontmoeten en zich ontspannen, waar ze graag studeren en verzorgd worden, opgroeien en zelfs ouder worden: een democratische stad waar tolerantie en solidariteit, efficiëntie en gezelligheid samengaan.

Om deze ambitie waar te maken, zullen we moeten vernieuwen. Wij zullen onze kosmopolitische stad een efficiënt bestuur moeten geven. Hiertoe is een herziening van de bevoegdheden van gemeenten en Gemeenschappen nodig. Samen met de twee andere Gewesten moeten we een orgaan oprichten om woon- en werkgelegenheid in het Brussels Gewest en bij zijn Brabantse buren grondig te herbekijken en in functie daarvan verkeer en ruimtelijke ordening binnen dit hele gebied aan te pakken.

Er zijn meer inspanningen nodig om de stedelijke openbare ruimte te herwaarderen, het wonen te ontwikkelen, een gezonde mix van functies en bevolkingsgroepen te bevorderen, het autoverkeer aan banden te leggen en het zachte weggebruik te stimuleren.

We dienen de specifieke problemen van het Brussels onderwijs en de enorme ongelijkheden erin ernstig te nemen. Zo moet de taalrijkdom van de stad worden aangewend om de meeste jongeren die hier opgroeien een goede kennis van drie talen mee te geven, met name de talen die respectievelijk in Brussel, België, en Europa het meest worden gebruikt, zodat ze meer kansen hebben op de Brusselse arbeidsmarkt en daarbuiten.

We hebben behoefte aan meer initiatieven als de Zinneke-parade of autoloze zondagen, die alle lagen van de Brusselse bevolking samenbrengen en doen voelen dat het goed wonen is in deze kosmopolitische en gezellige stad.

Een stad die trots en respectvol omgaat met haar minderheden en wars is van elke vorm van segregatie. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat de bonte gemeenschap van alle Brusselaars van zich laat horen aan hen die haar de mond willen snoeren, dat ze opkomt voor een realistisch maar ambitieus project, en dat ze actief deelneemt aan haar lotsbestemming.

Bovenal gaat het om het welzijn van mannen en vrouwen die net als wij hebben gekozen of nog zullen kiezen om in Brussel te komen wonen of er te blijven.

Het gaat ook om de rol van Brussel als hoofdstad van dit bizarre en tegelijk fascinerende landje dat België heet, en als bron van een dynamiek die de drie gewesten ten goede komt.

Het gaat tenslotte, elke dag meer, om de missie van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie, dat ongeziene historische experiment waarmee het lot van onze stad voortaan intiem verbonden is.

 

De ondertekenaars van deze oproep nodigen alle Brusselaars die dezelfde ambitie en analyse delen, uit om deze oproep te ondertekenen en verder te verspreiden.

Ze nodigen ook alle Brusselse politieke mandatarissen uit, ongeacht de talen die ze spreken, om het bestaan van een echte gemeenschap van Brusselaars te erkennen en zich tot doel te stellen deze in haar geheel te vertegenwoordigen.

Ten slotte roepen ze alle deelnemers aan de komende institutionele onderhandelingen op om de eisen van deze oproep ernstig te nemen en niet alleen aan Vlaanderen en Wallonië, maar ook aan het Brussels Gewest de macht toe te kennen om zijn eigen toekomst te bepalen.

 

 

 1. Baba Aidara Avocat au barreau de Bruxelles 1180
 2. Mateo Alaluf Professeur ULB 1150
 3. Michel Allé Professeur à l'ULB. Directeur Général Finances SNCB-Holding 1190
 4. Laïla Amezian Musicienne 1000
 5. Albena Azmanova Director of Graduate Studies University of Kent at Brussels 1030
 6. Jean-Baptiste Baronian Ecrivain & académicien 1040
 7. Stephen Barris Chargé de communication à l'ILGA (Int. Lesbian and Gay Association) 1060
 8. Christine Bastin Photographe 1050
 9. Georges-Henri Beauthier Avocat 1000
 10. Lotfi Belhassine Chef d'entreprise 1050
 11. Alain Berlinblau Président du Groupement des Commercants du Centre de Bruxelles 1180
 12. Nicolas Bernard Professeur aux FUSL 1030
 13. Thomas Berns Philosophe ULB 1060
 14. France Blanmailland Avocate 1030
 15. Thomas Blondel Economiste 1150
 16. Richard Boomer Consultant 1180
 17. Bernard Boon Falleur Directeur général ASBL Flagey 1170
 18. Fabienne Brion Professeure UCL 1170
 19. Vincent Calay Chercheur 1180
 20. François Carton bruxsel.org 1030
 21. Philippe Cattoir Economiste et chercheur associé aux FUSL 1050
 22. Jenneke Christiaens Professor criminologie VUB & Universiteit Gent 1030
 23. Michel Christiaens Prêtre catholique, curé de paroisses 1030
 24. Joël Claisse Architecte 1180
 25. Marie-Christine Closon Professeure UCL 1060
 26. Maurizio Cohen Architecte-enseignant ISACF La Cambre 1050
 27. Fabrice Collignon Pâtissier 1090
 28. Vera Coomans Zangeres 1030
 29. Eric Corijn Filosoof en socioloog VUB 1050
 30. Kris Cuppens Acteur 1030
 31. Kurt Custers Historien d'art 1020
 32. Pierre de Bandt Avocat 1000
 33. Guy de Bellefroid Directeur de la Fondation pour les Arts 1170
 34. Rodolphe de Borchgrave Conseiller en gestion d'entreprises 1170
 35. Etienne de Callataÿ Economiste 1150
 36. Jacques De Decker Ecrivain 1050
 37. Inge Declercq Neuroloog 1000
 38. Joachim Declerck Ir.-Architect, Docent 1000
 39. Stéphanie de Failly Musicienne 1030
 40. Pierre Defraigne Directeur général honoraire à la Commission européenne 1170
 41. Benoît Dejemeppe Maître de conférences FUSL 1070
 42. Eric Dekeuleneer Administrateur de sociétés 1000
 43. François-Joseph de Lantsheere bruxsel.org 1050
 44. Jo De Leeuw Moraalfilosoof 1000
 45. Jean-Jacques Delens Administrateur délégué de Besix Real Estate 1180
 46. Guibert del Marmol Consultant indépendant 1150
 47. Pierre de Maret Ex-recteur de l'ULB 1180
 48. Thierry Demey Juriste et écrivain 1200
 49. Alain Deneef Président d'Aula Magna et du Fonds Quartier Européen 1050
 50. Frederik Depoortere bruxsel.org 1030
 51. Kris Deschouwer Politoloog VUB 1030
 52. Olivier Deschutter Professeur à la Faculté de Droit de l'UCL et au Collège d'Europe 1050
 53. Françoise Deville Conseillère en rénovation urbaine 1080
 54. Michel De Visscher Architecte / professeur à La Cambre 1160
 55. Bernard De Vos Directeur de SOS Jeunes-Initiatives Jeunesse asbl 1050
 56. Thibaut De Vylder General Manager & co-founder - Deployments Factory 1210
 57. Mathias Dewatripont Economiste ULB 1000
 58. Lieven De Winter Professor UCL & KuBrussel 1040
 59. Marc Didden Cineast 1000
 60. Hugues Duchâteau Chef d'entreprise 1160
 61. Denis Escojido Administrateur de sociétés 1180
 62. Christophe Evers Banquier d'affaires 1000
 63. Serge Fautré Chef d'entreprise 1180
 64. Jean-Marc Ferry Philosophe ULB 1030
 65. Marc Filipson Patron de la librairie Filigrane 1000
 66. Johanna Fischer Typographiste 1050
 67. Alain Flausch Chef d'entreprise 1180
 68. Marc Frère Président de l'Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU) 1050
 69. Jean-Louis Genard Directeur La Cambre architecture-professeur ULB 1050
 70. Jacqueline Gilissen Présidente d'Inter-Environnement 1000
 71. Henri Goldman Directeur de revue 1180
 72. Brigitte Gouder de Beauregard Administrateur de société 1180
 73. Jo Govaerts Auteur 1030
 74. Anne Grauwels Docente Hogeschool Gent en Erasmushogeschool Brussel 1000
 75. Ali Guisse Porte-parole de l'Union des sans-papiers (UDEP) 1000
 76. Serge Gutwirth Professor recht VUB & Erasmus Universiteit Rotterdam 1030
 77. Guy Gypens General manager Rosas 1190
 78. Guy Haarscher Philosophe ULB 1170
 79. Théo Hachez Directeur de la Revue Nouvelle 1030
 80. Diane Hennebert Conseillère en culture urbaine 1060
 81. Paul Hermant Editeur 1060
 82. Alex Housen Professor VUB 1030
 83. Philippe Housiaux CEO de l'agence de communication Dialogic et Président du Panathlon 1050
 84. Michel Hubert Professeur aux FUSL - Directeur de Brussels Studies et du Réseau interdisciplinaire de recherche sur Bruxelles (RIB) 1180
 85. Yvan Huyghebaert Chef d'entreprise 1180
 86. Dirk Jacobs Socioloog ULB en KUB 1070
 87. Michel Jadot Directeur général d'une association professionnelle 1050
 88. Claude Javeau Professeur émérite ULB 1180
 89. Jean-Jacques Jespers Professeur à l'Ecole universitaire de journalisme de Bruxelles ULB 1050
 90. Dominique Jonckheere Chef d'orchestre 1160
 91. Dimokritis Kavadias Postdoctoraal onderzoeker UA 1030
 92. Chico Kebsi Militant associatif 1000
 93. Chantal Kesteloot Historienne 1030
 94. Christian Kesteloot Hoogleraar Sociale en economische geografie KUL en ULB 1030
 95. Thierry Kesteloot Responsable de campagne à Oxfam=Solidarité 1090
 96. Dani Klein Chanteuse (Vaya Con Dios) 1170
 97. Liliane Knopes Editrice 1180
 98. Christine Kulakowski Directrice du Centre Bruxellois d'Action Interculturelle 1190
 99. Jean-Paul Lambert Recteur des FUSL 1170
 100. Stéphane Lambert Ecrivain 1060
 101. Sophie Le Clercq Chef d'entreprise 1160
 102. Denis Leddet Chef d'entreprise 1000
 103. Laurent Ledoux Chef d'entreprise 1160
 104. Alain Leempoel Comédien 1180
 105. Isabella Lenarduzzi Isa-Media 1180
 106. Jorge Leon Cinéaste 1000
 107. Hughes Le Paige Journaliste-documentariste 1030
 108. Dieter Lesage Filosoof RITS-Erasmushogeschool Brussel 1040
 109. Théo Linder bruxsel.org 1000
 110. Pierre Loze Historien de l'art, journaliste et écrivain 1000
 111. Thomas Luks Musicien 1030
 112. Christian Lutz Editeur 1000
 113. Reinoud Magosse Vorser VUB - COSMOPOLIS, City, Culture & Society 1082
 114. Gabriel Maissin Economiste 1000
 115. Didier Malherbe Administrateur délégué d'UCB Pharma Belgium, Fondateur de l'European Business Summit 1170
 116. Nordin Maloujahmoum Ex-Président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique 1120
 117. Maman (Serge Morel) Artiste transformiste 1070
 118. Piet Maris Muzikant (Jaune Toujours, Arabanda,...) 1020
 119. Tony Mary Bestuurder van Vennootschappen 1020
 120. Marco Martiniello Sociologue ULg 1090
 121. Alain Maskens Médecin, président de l'asbl Manifesto 1200
 122. Thomas Maskens bruxsel.org 1170
 123. Frédérique Mawet Militante associative 1030
 124. Patrick Menache Administrateur de sociétés et Expert Immobilier 1190
 125. Michel Molitor Professeur émérite UCL 1160
 126. Myriam Monheim pschychoterapeuthe systémicienne 1060
 127. Olivier Monssens Journaliste & réalisateur 1050
 128. Benoît Moritz Urbaniste et enseignant à l'ISACF-La Cambre 1080
 129. Marc Moulin Compositeur-auteur 1050
 130. Dominique Nalpas Parcours Citoyen 1050
 131. Georges-Elie Octors Chef d'orchestre 1000
 132. Olivier Onghena Bedrijfsleider 1040
 133. Véronique Oruba Secrétaire nationale du MOC 1082
 134. Isabelle Pauthier Directrice de l'ARAU 1080
 135. Benoît Peeters Auteur, éditeur 1050
 136. Riccardo Petrella Fondateur Comité mondial de l'eau et Universiteit voor het Algemeen Belang 1030
 137. Jean-Marc Picard Avocat 1170
 138. Pietro Pizzuti Comédien 1210
 139. Plastic Bertrand Chanteur 1180
 140. Johanne Poirier Professeure ULB 1060
 141. Isen Poliku Juriste 1030
 142. Christophe Pourtois Directeur du Civa, Président du Printemps Baroque du Sablon 1020
 143. François Rigaux Professeur émérite UCL 1180
 144. Marie-Françoise Rigaux Professeur aux Fac. univ. Saint-Louis 1070
 145. Etienne Rigo Administrateur-délégué de OCTA+ 1150
 146. Marcel Rijdams Architect stedenbouwkundige & co-voorzitter Zinneke vzw 1000
 147. Marco Rolland Administrateur de société 1180
 148. Olivier Saxe Barde bruxellois 1050
 149. Rainer Schlüter Secrétaire général du CECOP 1190
 150. François Schuiten Dessinateur-scénographe 1030
 151. François Schwennicke Chef d'entreprise 1060
 152. Maurice Seewald bruxsel.org 1030
 153. Claude Semal Acteur & chanteur 1060
 154. Paula Sémer Voormalig TV-producer,voormalig senator 1170
 155. Claude Simonis Développeur urbain 1200
 156. Christophe Sokal Administrateur de société 1000
 157. Jacques Steiwer Directeur honoraire de l'Ecole européenne de Bruxelles III 1180
 158. Myriam Stoffen Directrice Zinnekeparade 1050
 159. Olivier Strebelle Sculpteur 1180
 160. Simone Susskind Présidente de Actions in the Mediterranean 1000
 161. Iseut Thieffry Artiste peintre-coordinatrice comité de quartier ""Brasserie"" (Ixelles) 1050
 162. Gregor Thissen Chef d'entreprise 1150
 163. Willy Thomas Theatermaker 1020
 164. Thierry Tinlot Rédacteur en chef de Fluide Glacial 1060
 165. Sam Touzani Comédien-metteur en scène 1030
 166. Henry Tulkens Professeur UCL 1170
 167. Robert Van Craen Patron du Verschueren et Au Soleil 1160
 168. Piet Van de Craen Gewoon hoogleraar VUB 1180
 169. Yvan Vandenbergh bruxsel.org 1000
 170. Jean Van den Eynde Managing Director de Russell Reynolds Brussels 1200
 171. Guido Vanderhulst Président du Conseil Bruxellois des Musées 1080
 172. Damien Vandermeersch Magistrat-professeur UCL & FUSL 1160
 173. Eddy Van Gelder Voorzitter Raad van Bestuur van de VUB 1050
 174. Anne-Sophie Van Neste PR KunstenFestivaldesArts 1000
 175. Philippe Van Parijs Philosophe UCL & Harvard 1000
 176. Michel Van Roye Créateur du "Palais de Charles Quint" 1000
 177. Stanislas van Wassenhove Avocat 1170
 178. Caroline Van Wynsberghe Politologue UCL 1070
 179. Philippe Vellut Architecte et urbaniste 1050
 180. Monique et Robert Verdussen Journalistes 1050
 181. Kris Verhellen CEO Extensa Group 1040
 182. Marie Verhoeven Professeure UCL 1170
 183. Pascale Vielle Professeure UCL 1060
 184. Bruno Vinikas Président du Centre Bruxellois d'Action Interculturelle 1170
 185. Bernard Voïta Artiste (plasticien) 1030
 186. André Vrydagh Ethnographe 1060
 187. Luc Walleyn Avocat 1030
 188. Marie Warnant Auteur - compositeur - interprète 1050
 189. Daniela Weingärtner EU-correspondant, die Tageszeitung (Berlin) 1000
 190. Liping Weng Artiste 1000
 191. Olivier Willocx Administrateur Directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles 1000
 192. José Zurstrassen Chef d'entreprise 1150
 193. Anne Marchand Présidente Voorzitter Bruxelles Air Libre Brussel 1120
 194. Axelle Red Auteur-compositeur-interprète 1180
 195. Filip Vanès Manager 1180
 196. Ann Olaerts directeur Vlaams Theater Instituut 1000

 

 

Il saute aux yeux que tous les milieux sont représentés, que les Flamands de Bruxelles et les Bruxellois d'origine étrangère y ont été largement accueillis.

Zie ook Commentaires sur l'appel bruxellois ( de Bruxellois flamands et francophones)